Tre ledande vattentekniker från Israel

Ta del av den bifogade videon som ger mer information om tre ledande vattentekniker från Israel till världen. T.ex. kommer ca 40-45% av Israels dricksvatten från havet vilket avsaltas innan användning. I videon nämns att 70% kommer från havet men det är målet för år 2050. Droppbevattning är en annan teknik vilket ger exakt den […]

Israeliska forskare deltar i nytt sätt att eliminera vattenvirus

Ett team av israeliska, tyska och amerikanska forskare har utvecklat nya ultrafiltreringsmembran som avsevärt förbättrar processen att ta bort virus från behandlat kommunalt avloppsvatten. Ultrafiltrering är en kolloidkemisk separationsmetod som innebär att man skiljer kolloidala partiklar från varandra eller från dispergeringsmedlet genom filtrering genom speciella, mycket finporiga membran. Mer information » Israel är värd för en […]

Australien och Israel har undertecknat miljöavtal

En avsiktsförklaring avseende miljö har skrivits mellan Australien och Israel. Länderna kommer att samarbeta inom t.ex. avloppsrening, flodrehabilitering, avfall, luftkvalitet, växthusgasutsläpp, klimatförändringar, naturvård, biologisk mångfald, kustbevarande och energiproduktion. Mer information » 500 affärsmän från Australien och Israel i gemensamt möte (2017) »

Israelisk vattenteknik för att rena del av indisk flod

Israeliska Ayala Water & Ecology har av Indien fått uppdraget att rengöra åtta kilometer från ett av de mest förorenande avlopp som mynnar ut i den starkt förorenade floden Yamuna. Mer information » Aqwise ger dricksvatten till det torkdrabbade Indien (2016) »

Effekterna av östrogener i vattenförsörjning

Forskare i Israel uppskattar mängden östrogen från p-piller i avloppsvatten.

Vattenrening genom växter

Vattenrening genom växter

Israeliska Ayala renar avloppsvatten med växter.

Vita husets Water Summit fokuserade på en israelisk lösning

I Israel återvinns 85% av allt avloppsvatten.

85% av Israels avloppsvatten återvinns

85% av Israels avloppsvatten återvinns

Israel har blivit världsledande inom återvinning av avloppsvatten då 85% återvinns och används för jordbruk.

Storbritanniens största vattenföretag använder israelisk vattenteknik

United Utilities, Storbritanniens största vattenföretag, levererar vatten till cirka 7 miljoner hushåll i nordvästra England. Nu använder företaget israelisk vattenteknik som har utvecklats av Israels Mapal Green Energy. Fortsättning

Återvinningssystem för avloppsvatten i Holland

Israeliska Applied CleanTech har tecknat avtal om att installera och studera fördelarna av sitt återvinningssystem för avloppsvatten i en holländsk anläggning för avloppsrening samt ett holländskt pappersbruk. Fortsättning Kartor och satellitbilder i Israel

Tel AvivKartor och satellitbilder i Israel

SÖK A - ÖWest Ham United sponsras av israeliska eToroManchester City i partnerskap med israeliska Wix

Sök i arkivet

Via månad/år
Via kategori
Sök via Google