Australien och Israel har undertecknat miljöavtal

En avsiktsförklaring avseende miljö har skrivits mellan Australien och Israel. Länderna kommer att samarbeta inom t.ex. avloppsrening, flodrehabilitering, avfall, luftkvalitet, växthusgasutsläpp, klimatförändringar, naturvård, biologisk mångfald, kustbevarande och energiproduktion. Mer information » 500 affärsmän från Australien och Israel i gemensamt möte (2017) »

Världshavens historiska surhetsgrad nyckeln till att förstå klimatförändringar

En ny israelisk studie belyser hur de tidigare världshavens syrenivåer kontrollerades CO2 i atmosfären, vilket är en viktig process för att förstå effekterna av klimatförändringarna. Studien ger också en ledtråd till de förhållanden under vilka liv uppstod i de tidigaste haven. Mer information » Döda havet indikerar klimatförändringar (2017) »

3,5 biljoner insekter flyger över Europa varje år

En ny israelisk studie över 15 år har funnit att 3,5 biljoner insekter flyger över Europa varje år vilket är 8 gånger fler än motsvarande siffra för fåglar. Studien är viktig mot bakgrund av den globala uppvärmningen. Mer information » Bio-Bee – biologisk bekämpning (2016) » 

Spenatblad för att generera elektricitet

Spenatblad för att generera elektricitet

Israeliska forskare har funnit ett sätt där spenatblad används för att generera elektricitet.

Vita husets Water Summit fokuserade på en israelisk lösning

I Israel återvinns 85% av allt avloppsvatten.

Israelisk avsaltningsteknik löser Kaliforniens vattenproblem

Efter fyra år av förödande torka i Kalifornien har drivit städer och kommuner att allvarligt överväga att vända sig till en ny vattenkälla, nämligen havsvattnet. För att möta dessa utmaningar har Kalifornien vänt sig till Israel och israeliska ingenjörer. Fortsättning

Burundis solenergi har israeliska band

Gigawatt Global, med forsknings- och utvecklingscenter i Jerusalem, planerar ett 7,5 stort megawatt solcellsfält för att producera tillräckligt med el för 60 000 hushåll i regionen Gitega. I Burundi har enbart 4% av hushållen tillgång till el. Fortsättning

Tre vindenergiprojekt på Golanhöjderna

Dotterbolaget till Eurocom Group, Enlight Renewable Energy Solutions, har fått tillfälliga licenser avseende tre stora projekt för att producera 400 megawatt el från vinddrivna turbiner. De tre projekten är belägna i Golanhöjderna i områden med starka vindar. Fortsättning

Kinas Tsing Capital investerar i israelisk cleantech

”Cleantech är förmodligen det viktigaste segmentet i samarbetet mellan Israel och Kina”, säger Don Ye, en av grundarna till Tsing Capital, vilken är Kinas största fond som gör investeringar av social karaktär. Fortsättning » Kinas Hebang köper 51% av israeliskt företag inom jordbruk »

Tel AvivKartor och satellitbilder i Israel

SÖK A - ÖWest Ham United sponsras av israeliska eToroManchester City i partnerskap med israeliska Wix

Sök i arkivet

Via månad/år
Via kategori
Sök via Google