Om Israelinnovation.se

– Varmt välkommen till Israelinnovation.se vilken informerar om nya innovationer, entreprenörskap och affärsliv från Israel. Tanken bakom Israelinnovation.se är att ge dig som läsare en inblick i Israels intensiva utvecklande av nya innovationer.

Dagligen publiceras det nyheter om innovationer från Israel och en del av dem publiceras här. Vetenskap och teknik i Israel är en av landets mest utvecklade sektorer. Andelen israeler som är engagerade inom det vetenskapliga och tekniska området samt de belopp som spenderas på forskning och utveckling i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP), är bland de högsta i världen.

Israeliska forskare har bidragit till utveckling av t.ex. jordbruk, datavetenskap, elektronik, genetik, medicin, optik, solenergi och olika områden inom teknik. Israel är hem för stora aktörer inom den högteknologiska industrin och redan 1998 blev t.ex. Tel Aviv av Newsweek utsedd som en av de tio mest tekniskt inflytelserika städerna i världen.

Sedan 2000 har Israel varit medlem i EUREKA som koordinerar regeringar, institut och företag gällande innovation och under 2010-2011 var Israel ordförande.

Ansvarig utgivare: John Lidén