Leumi och EIB undertecknar strategiskt avtal om klimatåtgärder

Europeiska investeringsbanken, världens största internationella offentliga bank, och israeliska Bank Leumi har undertecknat  ett strategiskt avtal i Tel Aviv som kommer att öka stödet för begränsning av och anpassning till klimatförändringar, miljömässig hållbarhet och investeringar i blå ekonomi i Israel.

Stor framgång mellan EU och Israel avseende forskning och innovation

2016 markerade 20 års framgångsrikt samarbete mellan EU och Israel om forskning och innovation. Israel blev det första landet utanför EU som anslöts till EU:s ramprogram 1996. Mer information » Överenskommelse om gasledning mellan Israel och Europa klar (2017) »

20 år sedan Israel anslöt till EU:s forskningsprogram

I den bifogade videon gör Israels president Reuven Rivlin ett uttalande med anledning av 20-årsdagen för Israels anslutning till EU:s forsknings- och innovationsprogram. Delegation från EU besöker Israel avseende gasledning (2017) » 

Delegation från EU besöker Israel avseende gasledning

Delegation från EU besöker Israel avseende gasledning

Tillsammans med Cypern och Grekland kommer Israel att presentera en plan avseende en 1300 kilometer lång gasledning under vattnet till EU-område, den längsta i världen. Genom att EU använder gasfyndigheter i Israel diversifieras Europas naturgaskällor vilket är en viktig möjlighet för unionen. Mer information » EU sponsrar projekt lett av Israel avseende antimikrobiella förpackningar för […]

EU-bidrag till israelisk teknik som skiljer ut infektioner

EU-bidrag till israelisk teknik som skiljer ut infektioner

ImmunoXpert från Israel har utvecklat ett innovativt och exakt blodtest som skiljer mellan bakterie- och virusinfektioner.

Nytt avtal mellan EU och Israel

Israelisk radio rapporterar att EU diskuterar ett nytt ramavtal med Israel som kommer att ersätta det nuvarande avtalet från 2004.

Europeiska forskningsrådet ger Starting Grants till israeler

The European Research Council – Europeiska forskningsrådet – har meddelat tilldelningen av sina Starting Grants till 291 personer som är i början av karriären. 24 kommer från Israel vilket gör att antalet forskningsanslag är flest per capita för Israels del. Fortsättning » Teva får godkännande från EU avseende astmainhalator »

Israel ansluter sig till EU:s Horisont 2020 program

Premiärminister Benjamin Netanyahu och EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, deltog igår vid en ceremoni gällande Israels fulla anslutning till EU:s Horisont 2020 program vilket är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Horisont 2020 är bland de största programmen i världen för vetenskapligt och industriellt samarbete och Israel kommer att bidra med ca 140 miljoner euro […]

Israel tävlar om EU-bidrag

EU:s program Horizon 2020 startade idag och Israel är med och tävlar om generösa forskningsbidrag på totalt 77 miljarder euros under de kommande sju åren. Fortsättning Kartor och satellitbilder i Israel

EU och Israel Space Agency samarbetar om satellitnavigation

Det första samarbetsavtalet mellan EU och Israel gällande satellitnavigation har undertecknats. Israeliska akademiker och industrier i relation till satellitnavigering kommer inom kort att starta samarbetet med sina motsvarigheter i Europa. Fortsättning Kartor och satellitbilder i Israel

Tel AvivKartor och satellitbilder i Israel

SÖK A - ÖWest Ham United sponsras av israeliska eToroManchester City i partnerskap med israeliska Wix

Sök i arkivet

Via månad/år
Via kategori
Sök via Google