2016 markerade 20 års framgångsrikt samarbete mellan EU och Israel om forskning och innovation. Israel blev det första landet utanför EU som anslöts till EU:s ramprogram 1996. Mer information »

Överenskommelse om gasledning mellan Israel och Europa klar (2017) »

av tlvisr