Världen Idag: I Negev byggs fyra gigantiska anläggningar för solenergi. Den största kommer att kunna täcka elbehovet hos en medelstor israelisk stad, såsom Netanya.

– Det här projektet är unikt. Vi bygger vad som kommer att bli Israels största produktionsanläggning för förnybar energi, säger Didi Paz, vd för Negev Energy. Mer information » 

Israeliskt företag övervakar investering av US$ 1 miljard avseende solfältsprojekt i Afrika (2017) » 

av tlvisr