Genom omprogrammering av stamceller och hudceller har forskare lyckats skapa hjärtmuskler. Forskarna fann att omprogrammerade celler kan ”nollställa” rytmen i en ohälsosam hjärtvävnad som placeras runt dem. Fortsättning

[googlemaps width=620 height=300]

av tlvisr