Den nya superdatorn kommer främst att tjäna forskare vid Minerva Centrum för kognitiva processer och Russell Berrie Nanoteknik Institute, men forskare från olika områden som kräver datorer med hög prestanda kommer också att ha tillgång till till den nya superdatorn. Fortsättning

av tlvisr