Accentmagasin: Smärtpatienter riskerar beroende

Accent: Patienter med långvarig smärta får ofta beroendeframkallande läkemedel. Det medför risk för problematisk användning och att patienten fastnar i beroende. För patienter med långvarig smärta är ofta de enda läkemedel som står till buds beroendeframkallande. Det är ett problem för behandlande läkare som måste göra en avvägning mellan smärtbehandling och risk, men främst för patienten och dennes familj, för vilka ett beroende kan leda till katastrof. I USA har överförskrivning medfört något som kan liknas vid en opiatepidemi, med såväl dödsfall som patienter som fastnat i ett läkemedelsberoende som övergått i heroinberoende.

Nu har även cannabis dykt upp som smärtläkemedel och en studie från Israel visar att inte heller det är oproblematiskt. Av 888 patienter, inskrivna vid de två ledande smärtklinikerna i Israel, behandlades 99,4 procent med opioider, medicinsk cannabis eller båda. Samtliga diagnostiserades med diagnosinstrumenten DSM-4, PC (Portenoy’s Criteria) eller COMM (Current Opioid Misuse Measure).
De visade på problematisk användning hos 52,6 procent, 17.1 respektive 28.7 procent av patienterna som fått opioider förskrivna. Hos patienterna som fått cannabis på recept fann man problematisk användning hos 21.2 procent respektive 10.6 procent med diagnosinstrumenten DSM-IV och PC. Studien redovisas i Pain medicine.

Det är vanligare att patienter som använt läkemedlen en längre tid också använder dem problematiskt. Detsamma gäller för patienter som lider av depression eller ångest eller som använder alkohol och andra droger. Forskarnas slutsats är läkare bör undersöka vilka riskfaktorer smärtpatienten har innan långtidsbehandling med beroendeframkallande läkemedel inleds. Till originalartikeln »

Forskningscenter avseende cannabis öppnas i Israel (2017) »

Postad av on jul 21 2017. Filed under Hälsa, Smärta. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Tel AvivKartor och satellitbilder i Israel

SÖK A - ÖWest Ham United sponsras av israeliska eToroManchester City i partnerskap med israeliska Wix

Sök i arkivet

Via månad/år
Via kategori
Sök via Google