Det israeliska uppstartsföretaget Zebra Medical Vision har utvecklat algoritmer för att automatiskt diagnostisera sjukdomar från medicinska scanningar. Företaget har redan utvecklat 11 algoritmer, som var och en är anpassad för att identifiera de visuella symptomen för en annan sjukdom. De kan för närvarande upptäcka sjukdomar som bröstcancer, ryggradsfrakturer, osteoporos, fettlever, artärbråck och hjärnblödningar. Mer information »

Bröstcancer diagnostiseras tidigare med ny programvara (2016) » 

av tlvisr