Det världsledande betalningsföretaget PayPayl kommer att ingå gemensam FoU med Ben-Gurion University i Israel. De kommer att samarbeta inom big data, maskininlärning och cybersäkerhet. Fortsättning »

PayPal lanserar Peer-to-Peer-betalningar (2015) »

av tlvisr