Ett nytt nationellt centrum för marin forskning kommer att öppnas hos University of Haifa och blir en källa till information för Israel och dess grannar i Medelhavsområdet. Forskare från ledande israeliska akademiska institutioner deltar för att öka förståelsen för det marina livet onshore och offshore. Fortsättning

av tlvisr