Krav Maga ökar säkerheten för individen

Krav Maga är en kampsport med inriktning på självförsvar, vilken har utvecklats i Israel. Det som har gjort att Krav Maga är populär är att den fokuserar på verkliga situationer och dess mycket effektiva kontringar som hjälper offret ur hotfulla situationer.

Det finns i Sverige olika Krav Maga-förbund:
IKMF – International Krav Maga Federation (representerade i Svenska Budo- och Kampsportsförbundet)
KMS – Krav Maga Sverige (representerade i Svenska Budo- och Kampsportsförbundet)
KMN – Krav Maga Nordic (representerade i Svenska Budo- och Kampsportsförbundet)
KM360 – Krav Maga 360