Ca 1 000 små elbilar ska importeras till Israel för testkörning för att eventuellt införliva dem i Israels kommunala trafik. Testkörningen kommer att pågå under ett år. Fortsättning

av tlvisr