Israels innovationer till Afrika
Det pågår för närvarande 100-tals israeliska projekt i Afrika för att hjälpa afrikaner till en högre levnadsstandard
100-tals israeliska projekt pågår i Afrika för att hjälpa afrikaner till en högre levnadsstandard

Under de senaste åren har Israel och nästan alla afrikanska stater fördjupat relationerna där bl.a. israeliska innovationer hjälper den afrikanska kontinenten. Afrika som helhet, inklusive för många av de nedanstående länderna, har t.ex. risken för HIV-infektion minskat tack vare israelisk innovation, israeliska vatten- och jordbrukslösningar har implementerats samt solenergi. Listan som följer längre ned på länder och hur Israel hjälper dem är inte fullständig. Det pågår 100-tals med israeliska projekt i afrikanska länder med alla möjliga israeliska lösningar som tillämpas för att skapa en bättre levnadsstandard för afrikaner. Se istället listan som en introduktion.

 

Några exempel på hur Israel försöker hjälpa 19 afrikanska länder:

Angola: Avlägsnande av landminor och medicinska clowner för svårt sjuka barn
Botswana: Kultur
Burkina Paso: Hållbar livsmedelshållning
Etiopien: Ökar trädgårdsindustrins kapacitet för att exportera blommor och energi
Ghana: Barnutbildning
Kamerun: Jordbruks- och affärsutveckling
Kenya: Lösningar mot islamistisk terror och akutvårdsenheter
Liberia: Hjälp mot Ebola
Madagaskar: Humanitärt bistånd till klimatförändringens offer
Malawi: Barnutbildning
Nigeria: Lösningar mot islamistisk terror
Rwanda: Hur bygga upp ett land efter en enorm tragedi
Senegal: Kvinnors egenmakt
Sierra Leone: Hjälp mot Ebola
Sydafrika: ICT-infrastruktur och mobila VAS-lösningar
Tanzania: Vetenskap och teknikstudier och energi
Togo: Förnybar energi
Uganda: Psykoterapi för HIV-smittade och energi
Zambia: Delegation av ögonläkare / ögonoperationer

Israelisk teknik skapar förändring för människor i Afrika:

Mer om Afrika »

 

av tlvisr