Israels fotonikinnovationer

Israel bidrar med spetsteknik avseende optiska enheter och elektrooptiska enheter (drivna av el) för medicinska och militära applikationer. Fler än 10 000 israeler arbetar inom optisk teknik, även kallad fotonik och uppskattningsvis 500 optikföretag i Israel bidrar med 5 procent av den totala årliga israeliska exporten. Fotonik är ett snabbt expanderande vetenskapsområde som vuxit fram de senaste årtiondena och som kombinerar modern elektronik och optik. Mer information »

Elbit Systems ska leverera elektrooptiska system till asiastiskt land (2016) »

 

av tlvisr