Israeliska och amerikanska forskare har funnit bevis gällande "mörk materia"

Ett team av israeliska och amerikanska forskare råkade på ”mörk materia” i samband med att de försökte detektera de första stjärnorna i universum genom radiovågsignaler. Upptäckten är det första beviset på att mörk materia existerar och som består av lågmasspartiklar. Hypotesen om mörk materia spelar en central roll i nuvarande modellering av bl.a. kosmisk strukturbildning, galaxbildning och evolution.

Mer information »

Israel och rymden »

av tlvisr