VizEat, Europas största sociala restaurangplattform, har förvärvat den israeliskgrundade konkurrenten EatWith, som är Nordamerikas dominerande sociala restaurangplattform. Mer information »

Israel världsledande inom livsmedelsteknologi (2017) »

av tlvisr