Shimrit Perkol-Finkel för det Tel Aviv-baserade ECOncret är en av fem som som får en utmärkelse från WE Empower UN SDG Challenge. Utmärkelsen ges till kvinnliga entreprenörer som bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål. Mer information »

Israelisk teknik för att möta miljöutmaningar (2018) »

av tlvisr