För torra länder som Australien och Israel är avsaltningstekik revolutionerande och förvandlar havsvatten till dricksvatten. Israel avsaltar ca 40% av sin vattenanvändning, vilket är mest i världen. Ta del av mer information via den bifogade videon.

av tlvisr