Israel kommer sannolikt att hyra ut 250 000 hektar i Negevöknen under 21 år till kinesiska investerare för odling av produkter avsedda till den kinesiska marknaden. Mer information »

Israel-Kina » 

av tlvisr