”The Economist” är klar med sin årliga rangordning av de 34 OECD-länderna och kommit fram till att Israel blev fjärde bäst presterande ekonomi. Det är baserat på fem makroekonomiska indikatorer: BNP-tillväxt, årlig inflation, inflationsbredd, aktiekurser och statsskuld.

av tlvisr