En konferens som är inriktad på att presentera israelisk teknik för tjänstemän från den lokala vattensektorn kommer att hållas i Austin, Texas. Mer information »

Israel skickar katastrofhjälp till Texas (2015) »

av tlvisr