En endagarskonferens i New York hölls nyligen där man diskuterade Israels globala påverkan som en ledande exportör av teknik, idéer, innovationer och entreprenörskap. Fortsättning

av tlvisr