Israel Aerospace Industries (IAI) har tecknat ett kontrakt värt US$ 114 miljoner med Tjeckien avseende försäljning av Iron Dome radar. Radarsystemet kommer att levereras mellan 2019 och 2021 och ersätta föråldrade sovjetiska radarsystem. Mer information »

IAI har utvecklat varningssystem för kollisioner i luften (2016) »

av tlvisr