Grekiska Energean Oil & Gas har tecknat gasleveransavtal från de israeliska reservoarerna Karish och Tanin. Företaget säger att avtalet syftar till att öka konkurrensen inom den israeliska elsektorn. Via sitt dotterbolag cIsrael kommer man att börja leverera gas till den israeliska marknaden 2020. Mer information »

Världens längsta underjordiska naturgasledning från israeliska gasfält (2017) »

av tlvisr