Genetiskt modifierade bakterier kan äta bort världens plast

Israels Ben-Gurion University har utvecklat bakterien Pseudomonas putida som är genetiskt modifierad för att ”äta” bort (bryter ned) polyetylentereftalat (PET). PET en vanlig typ av plast och runtom i världshaven finns det sopområden som karaktäriseras av en ovanligt hög koncentration av bl.a. drivande plastfragment. De plastfragmenten äter fisk som i sin tur leder till att även människan äter plastfragment. Mer information »

Elya Recycling – innovativ metod för återvinning av plast (2016) »

av tlvisr