Det finns ett behov av att koncentrera insatserna gällande strokeförebyggande på särskilda befolkningsgrupper, trots en betydande minskning och dödlighet i stroke i USA under de senaste 20 åren, visar en ny israelisk-amerikansk studie. Slaganfall eller stroke är en form av hjärninfarkt och/eller hjärnblödning med kvarstående symtom. Som ett resultat kan det drabbade området av hjärnan inte fungera normalt, vilket kan resultera i en oförmåga att röra en eller flera lemmar på en sida av kroppen, man får en oförmåga att förstå eller formulera tal, synen och dess visuella fält kan också påverkas. Fortsättning

av tlvisr