FDA godkänner leukemibehandling från Teva

USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) har godkänt marknadsföring av Tevas Trisenox-läkemedel som förstahandsbehandling för akut promyelocytisk leukemi.

Leukemi är cancer i de celler som ska bli olika blodkroppar och delas in i lymfatiska och myeloiska leukemier, beroende på vilka celler som är sjuka. Leukemi delas också in i akuta och kroniska leukemier beroende på hur snabbt sjukdomen utvecklas. Kronisk leukemi är vanligare än akut leukemi. Mer information »

Dansken Kåre Schultz ny VD för det israeliska läkemedelsföretaget Teva (2017) »

av tlvisr