Sedan tidigare finns associeringsavtalet mellan EU och Israel vilket undertecknades 1995. Det avtalet fortsätter att utgöra ramen för samarbetet men den nya handlingsplanen är en försäkran om gemensamma mål och engagemang för att skapa en grund för förbättrade relationer mellan unionen och Israel. Tack vare uppgraderingen kommer t.ex. EU och Israel arbeta för att minska handelshinder och för att anpassa den ekonomiska lagstiftningen inom specifika områden för att öka investeringar och export. Fortsättning

EU-accelerators besöker Israel »

av tlvisr