Israels försvarsdepartement har ingått kontrakt med Elbit Systems gällande leverans av flygplan för brandbekämpning samt andra aspekter av driften av flygplanen. Kontraktet är värt US$ 100 miljoner under en period av åtta år. Fortsättning

av tlvisr