Ett 5-årigt kontrakt, värt US$ 29 miljoner, har Elbit System ingått med US Air Force och avser logistikstöd av F-16 head-up display (HUD) elektriska modulaggregat. Kontraktet kommer att utföras av ett dotterbolag till Elbit Systems i Alabama, USA. Fortsättning

av tlvisr