”Israels befolkning utgör bara 0,2% av världens totala men har bidragit till tolv av Nobelprisens vinnare.”

I artikeln inför Israels 70-års jubileum skriver El Financiero México bl.a. att:

”Den judiska staten återföddes på ett litet territorium, 22 070 km2, med begränsade naturresurser och konfronterade militärt sina fientliga arabiska grannar.

Israel har övervunnit brister med utvecklingen av vetenskap och teknik och med den tillgängliga kapitalen; folkets entreprenör- och innovativa anda.

Kreativiteten som har tillämpats på säkerhetsfrågor tjänade till att lägga grunden för den civila industrin; armén samarbetade och blev en teknologisk inkubator som gjorde det möjligt för många unga att arbeta med sofistikerad utrustning och få erfarenhet.

Den tekniska utvecklingen har lett till djupa sociala förändringar i Israel och har spridit sig till världen. Av de tekniska och vetenskapliga framstegen i modern tid kommer ett betydande antal från judiska och israeliska uppfinnare och forskare.

Israels befolkning utgör bara 0,2% av världens totala men har bidragit till tolv av Nobelprisens vinnare.”

Mer information »

Israel-Mexiko »

av tlvisr