Över 20 miljoner passagerare passerade Israels största flygplats – Ben Gurion – under 2017 och transportministeriet uppskattar att antalet passagerare uppgår till 23 miljoner år 2018. 2024 bedöms 30 miljoner passagerare att passera genom Israels internationella flygplats Ben Gurion. Mer information »

Ben Gurion Airport uppmärksammar israeliska innovationer (2016) »

av tlvisr