”Bodywell Chip” – minskar absorption av skadlig strålning från mobiltelefonen

Oroad av mängden strålning som kommer från din mobiltelefon till din kropp? En forskargrupp ledd av Israel-födda affärsmannen Haim Einhorn i Florida, USA, har utvecklat ett s.k. ”Bodywell chip” som minskar absorptionshastigheten av elektromagnetisk radiofrekvens (RF) energi med mer än 80 procent. Fortsättning [googlemaps width=620 height=300]

Sök i arkivet

Via månad/år
Via kategori
Sök via Google
Logga in | Copyright Israelinnovation.se 2021